Basamenti per batterie

Codice/Dimensioni (a,b,h)
BASELOC 240 90 20